امیر حسین موسائی

امیر حسین موسائی

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با امیر حسین موسائی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۵۸۹۴۷۲۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره امیر حسین موسائی

واحد فناور پرند با رویکرد ارتقاء سطح مهارت و توانایی دانش پذیران برای ورود به بازار کار بدون نیاز به مدرک و داشتن مهارت والا