امیر طهماسبی

امیر طهماسبی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با امیر طهماسبی
شماره برگزارکننده
۰۹۲۲۴۰۲۴۷۰۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره امیر طهماسبی

متخصص طراحی تجربه کاربری