امیر  نوروزی

امیر نوروزی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با امیر نوروزی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۶۶۸۹۴۷۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره امیر نوروزی

مدیر اکادمی آلفا بلاکچین