امین خلیقی

امین خلیقی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با امین خلیقی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره امین خلیقی

کارگاه گرافیک و آموزش گرافیک با همکاری کافه آی تی در محل آن برگزار خواهد شد