انجمن اسلامی دانشجویان متعهد

انجمن اسلامی دانشجویان متعهد

رویداد‌ها۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۱۷
ارتباط با انجمن اسلامی دانشجویان متعهد
شماره برگزارکننده
+۹۸۹۹۲۴۳۹۷۰۳۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن اسلامی دانشجویان متعهد

واحد آموزش و امور علمی

زیر نظر انجمن اسلامی دانشجویان متعهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه