انجمن بازی های رایانه ای دانشگاه تهران

انجمن بازی های رایانه ای دانشگاه تهران

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با انجمن بازی های رایانه ای دانشگاه تهران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن بازی های رایانه ای دانشگاه تهران

کارگاه آموزش بازی سازی  دو بعدی با موتور یونیتی