انجمن بازی های رایانه ای دانشگاه تهران

رویداد‌های انجمن بازی های رایانه ای دانشگاه تهران
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با انجمن بازی های رایانه ای دانشگاه تهران
درباره انجمن بازی های رایانه ای دانشگاه تهران

کارگاه آموزش بازی سازی  دو بعدی با موتور یونیتی