انجمن بچه های طاقت

انجمن بچه های طاقت

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹
ارتباط با انجمن بچه های طاقت
شماره برگزارکننده
۰۹۹۰۵۴۶۱۴۷۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن بچه های طاقت

جمعیت فرزندان طلاق ایران، با هدف ازدواج آگاهانه، طلاق آگاهانه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی