انجمن بیوالکترومغناطیس ایران

ارتباط با انجمن بیوالکترومغناطیس ایران
درباره انجمن بیوالکترومغناطیس ایران

کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران با هدف گسترش مرزهای دانش فنی و تبادل نظر علمی-کاربردی در زمینه‌های مختلف بیوالکترومغناطیس (بخش امواج غیریونیزان)، در راستای تقویت ارتباط بین محققین، دانشجویان و صنعتگران کشور با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، در تاریخ 9 و 10 اسفندماه سال 1396 در محل دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود. کمیته برگزاری چهارمین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران درصدد است با برگزاری سخنرانی‌های کلیدی، نشست‌های علمی و تخصصی تلاش نماید علاقه‌مندان را با آخرین دستاوردهای دانش فنی در زمینه‌ بیوالکترومغناطیس آشنا سازد. از کلیه پژوهشگران، کارشناسان و متخصصان دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و صنایع در رشته‌های مرتبط دعوت می‌شود تا با ارسال مقالات علمی خود در هرچه بهتر برگزاری این کنفرانس مشارکت فعال داشته باشند. ارسال خلاصه مقالات از طریق ایمیل کنفرانس و بر طبق فرمت اعلام‌ شده در سایت کنفرانس صورت می‌پذیرد.