انجمن حمایت از ایده و نخبگان+دانشگاه فنی و حرفه ای سمیه

انجمن حمایت از ایده و نخبگان+دانشگاه فنی و حرفه ای سمیه

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۵
ارتباط با انجمن حمایت از ایده و نخبگان+دانشگاه فنی و حرفه ای سمیه
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن حمایت از ایده و نخبگان+دانشگاه فنی و حرفه ای سمیه

باهمکاری وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بمناسبت هفته جهانی کارآفرینی استان اصفهان