انجمن دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران

انجمن دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با انجمن دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی همراه با اعطایی گواهینامه انجمن دانشجویان غیر ایرانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با همکاری مجمع فدا و اداره کل فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهرانکارگاه کاربردی نگارش پروپوزال، سمینار و پایان‌نامه نویسی را به همراه نکات برگزاری جلسه دفاع را اجرا می‌کند.