انجمن دانشجویی بهداشت و ایمنی مواد غذایی

انجمن دانشجویی بهداشت و ایمنی مواد غذایی

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۲
ارتباط با انجمن دانشجویی بهداشت و ایمنی مواد غذایی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۴۴۹۷۶۸۵۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن دانشجویی بهداشت و ایمنی مواد غذایی

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان