انجمن دانش آموختگان ارسنجان

انجمن دانش آموختگان ارسنجان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با انجمن دانش آموختگان ارسنجان
وبسایت
www.arsanjan.org
شماره برگزارکننده
۲۱۴۴۹۶۷۰۹۷-(۰)-+۹۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن دانش آموختگان ارسنجان

انجمن مذکور به همت تعدادی از فرهیختگان ارسنجانی ، در راستای بررسی راهکارها و ارائه طریق توسعه و پیشرفت و کمک به حل مسائل مبتلا و مرتبط با آن، شکل گرفته است.