انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعت آب و برق

انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعت آب و برق

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۹
ارتباط با انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعت آب و برق
وبسایت
http://pwutgs.com/
شماره برگزارکننده
۰۲۱۷۳۹۳۲۱۸۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعت آب و برق

انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعت آب و برق، یک تشکل غیر دولتی متشکل از تمامی دانش آموختگان دانشگاه صنعت آب و برق بوده که رویکرد اصلی آن پیشبرد امور صنفی دانش آموختگان این دانشگاه هستند.

اعضای هیئت اجرایی آن از طریق رای گیری در مجمع عموم دوسالانه انجمن و با رای دانش آموختگانی که حق عضویت خود را پرداخت کرده باشند انتخاب میشوند.

آدرس: تهران، حکیمیه، بلوار شهید عباسپور، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور، دفتر انجمن دانش آموختگان.