انجمن رمز دانشگاه اصفهان

انجمن رمز دانشگاه اصفهان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۱
ارتباط با انجمن رمز دانشگاه اصفهان
شماره برگزارکننده
+۹۸-۳۱۳-۷۹۳-۴۰۳۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن رمز دانشگاه اصفهان

شاخه دانشجویی انجمن رمز در دانشگاه اصفهان