انجمن ریخته گری تحت فشار ایران

انجمن ریخته گری تحت فشار ایران

رویداد‌ها۱۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹
سه‌شنبه ۲۰ شهریور

اپراتوری دایکست 2

 • تهران
 • ۷۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن ریخته گری تحت فشار ایران
چهارشنبه ۱۴ شهریور

نحوه ارایه مطلب

 • تهران
 • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن ریخته گری تحت فشار ایران
یک‌شنبه ۱۱ شهریور

آشنایی با الزامات IATF

 • تهران
 • ۹۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن ریخته گری تحت فشار ایران
چهارشنبه ۷ شهریور

هیدرولیک پیشرفته

 • تهران
 • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن ریخته گری تحت فشار ایران
یک‌شنبه ۷ مرداد

عیوب دایکست

 • تهران
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن ریخته گری تحت فشار ایران
پنج‌شنبه ۴ مرداد

مذاکرات تجاری

 • تهران
 • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن ریخته گری تحت فشار ایران
چهارشنبه ۳ مرداد

مدیریت پروژه

 • تهران
 • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن ریخته گری تحت فشار ایران
ارتباط با انجمن ریخته گری تحت فشار ایران
شماره برگزارکننده
۷۷۰۴۷۰۸۴-۷۷۰۴۶۰۹۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام