آزمایشگاه ریخته گری دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

آزمایشگاه ریخته گری دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با آزمایشگاه ریخته گری دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۳۳۴۲۲۸۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام