انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور

انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور

رویداد‌ها۱۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷۷
ارتباط با انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور
وبسایت
http://irvc.ir
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۰۱۸۵۰۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی