انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور

انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور

رویداد‌ها۱۰
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۸
چهارشنبه ۸ شهریور

Fund Formation

  • تهران
  • رایگان
آواتارانجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور
ارتباط با انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۰۱۸۵۰۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام