انجمن صنفی مدیران و کارشناسان منابع انسانی صنعت دارو

انجمن صنفی مدیران و کارشناسان منابع انسانی صنعت دارو

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۹
ارتباط با انجمن صنفی مدیران و کارشناسان منابع انسانی صنعت دارو
شماره برگزارکننده
۲۵۹۱۷۴۴۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن صنفی مدیران و کارشناسان منابع انسانی صنعت دارو

با همکاری فدراسیون بین المللی کوچینگ- شعبه ایران،

انجمن صنفی مدیران  و مشاورین منابع انسانی