انجمن علمي دانشجويي دانشگاه تهران

انجمن علمي دانشجويي دانشگاه تهران

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲
ارتباط با انجمن علمي دانشجويي دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۷۰۲۵۷۳۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمي دانشجويي دانشگاه تهران

🚜 انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران (مهندسی مکانیک بیوسیستم، مهندسی مکانیزاسیون و مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی) @SAAME_UT