انجمن علمي مهندسي صنايع خوارزمي

انجمن علمي مهندسي صنايع خوارزمي

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷
ارتباط با انجمن علمي مهندسي صنايع خوارزمي
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن علمي مهندسي صنايع خوارزمي

انجمن علمي مهندسي صنايع با همكاري موسسه ي آموزش عالي آزاد توسعه به برگزاري دوره هاي بسيار پيشرفته و جذاب اقدام ميكند.در انتهاي دوره مدرك موسسه ي عالي توسعه تقديم ميگردد.