انجمن ایرانی مطالعات زنان

انجمن ایرانی مطالعات زنان

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با انجمن ایرانی مطالعات زنان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۲۱۹۶۸۷۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن ایرانی مطالعات زنان

 انجمن ایرانی مطالعات زنان تنها انجمن علمی تخصص حوزه زنان با مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری کمیسیون انجمن های علمی از سال ۱۳۷۹ تا کنون فعالیت دارد،  انجمن برتر جشنواره ۱۴ پژوهش کشور و فناوری در سال ۹۲ و انجمن رتبه a زمینه های فعالیت جامعه شناسی، حقوق، روابط بین المللی، علوم سیاسی، روانشناسی و فقه