انجمن علمی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

انجمن علمی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۲
ارتباط با انجمن علمی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شماره برگزارکننده
۰۹۹۰۰۰۴۷۴۸۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی