انجمن علمی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

انجمن علمی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

رویداد‌ها۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۴
ارتباط با انجمن علمی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شماره برگزارکننده
۰۹۹۰۰۰۴۷۴۸۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی