انجمن علمی به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه تبریز

انجمن علمی به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه تبریز

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با انجمن علمی به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه تبریز
شماره برگزارکننده
۰۹۱۴۵۷۶۲۹۳۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه تبریز

آدرس دبیر خانه: دانشگاه تبریز روبروی دانشکده شیمی مرکز نوآوری دانشگاه تبریز اتاق G13