انجمن علمی بین رشته ای رباتیک با همکاری شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه شهید بهشتی

انجمن علمی بین رشته ای رباتیک با همکاری شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه شهید بهشتی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۵
ارتباط با انجمن علمی بین رشته ای رباتیک با همکاری شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه شهید بهشتی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۵۷۳۴۵۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی