انجمن  علمی بین رشته ای کارافرینی واحد خواهران دانشگاه قم

انجمن علمی بین رشته ای کارافرینی واحد خواهران دانشگاه قم

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳
ارتباط با انجمن علمی بین رشته ای کارافرینی واحد خواهران دانشگاه قم
شماره برگزارکننده
۰۹۳۳۷۲۱۰۶۳۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی بین رشته ای کارافرینی واحد خواهران دانشگاه قم

انجمن علمی بین رشته ای کارافرینی واحد خواهران دانشگاه قم