انجمن علمی حسابداری و مدیریت مالی دانشگاه یزد

انجمن علمی حسابداری و مدیریت مالی دانشگاه یزد

ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با انجمن علمی حسابداری و مدیریت مالی دانشگاه یزد
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۳۳۱۰۵۳۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی