انجمن علمی دانشجویی آمار دانشگاه تربیت مدرس

انجمن علمی دانشجویی آمار دانشگاه تربیت مدرس

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی آمار دانشگاه تربیت مدرس
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۱۷۹۱۵۲۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی