انجمن علمی دانشجویی اقتصاد

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد

رویداد‌ها۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳۹
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی اقتصاد
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۸۷۴۵۶۶۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی