انجمن علمی دانشجویی اقتصاد

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶۷
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی اقتصاد
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۸۷۴۵۶۶۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی