انجمن علمی دانشجویی بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

انجمن علمی دانشجویی بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۸
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۴۶۸۴۷۹۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی