انجمن علمی دانشجویی دانشجویان داروسازی ایران (ایفسا)

انجمن علمی دانشجویی دانشجویان داروسازی ایران (ایفسا)

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴۰
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی دانشجویان داروسازی ایران (ایفسا)
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۹۷۷۶۵۸۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن علمی دانشجویی دانشجویان داروسازی ایران (ایفسا)

iran.cp@gmail.com

کانال تلگرام: IPhSAIran@