انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر و ریاضی دانشگاه لرستان

انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر و ریاضی دانشگاه لرستان

رویداد‌ها۱۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۹
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر و ریاضی دانشگاه لرستان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۲۶۷۸۵۷۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی