انجمن علمی دانشجویی مدیریت فناوری اطلاعات

انجمن علمی دانشجویی مدیریت فناوری اطلاعات

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۷
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مدیریت فناوری اطلاعات
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام