انجمن علمی-دانشجویی مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبائی

انجمن علمی-دانشجویی مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبائی

رویداد‌ها۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۳۹
ارتباط با انجمن علمی-دانشجویی مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبائی
شماره برگزارکننده
۰۹۹۹۱۱۰۵۳۵۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی