انجمن علمی دانشجویی کارنیک

انجمن علمی دانشجویی کارنیک

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۷
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی کارنیک
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۸۹۲۷۶۷۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی دانشجویی کارنیک

انجمن علمی دانشجویی کارنیک