انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

رویداد‌ها۱۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۹۴
ارتباط با انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۴۹۲۹۷۱۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی