انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

رویداد‌ها۱۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰۸
ارتباط با انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۸۰۹۵۶۸۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی