انجمن علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

انجمن علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۶
ارتباط با انجمن علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۳۳۴۲۶۲۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

کانال تلگرام روز فیزیک 98 دانشگاه صنعتی شریف

@openday_phy_sut