انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

رویداد‌ها۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۰۶
ارتباط با انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
شماره برگزارکننده
۰۹۰۲۶۴۳۳۳۵۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی