انجمن علمی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

ارتباط با انجمن علمی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
درباره انجمن علمی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

- ثبت نام تنها برای دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مجاز است - محل برگزاری کلاس ها ، کارگاه ها و مسابقات نهایی ، دانشکده مهندسی هوافضا می باشد - اعضای انجمن از 20 درصد تخفیف برخوردارند ، لطفا در صورت ثبت نام اینترنتی جهت دریافت ما به التفاوت به دفتر انجمن مراجعه نمایید