انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
شماره برگزارکننده
۰۹۰۵۷۴۳۴۱۶۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی