انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه امیرکبیر

انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه امیرکبیر

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱
ارتباط با انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه امیرکبیر
شماره برگزارکننده
۰۹۲۱۰۳۴۷۶۲۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه امیرکبیر

انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه امیرکبیر