انجمن علمی دانشکده هوافضا شریف

انجمن علمی دانشکده هوافضا شریف

رویداد‌ها۲۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۷۷
ارتباط با انجمن علمی دانشکده هوافضا شریف
شماره برگزارکننده
۰۹۱۵۸۷۶۶۱۳۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی