انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

رویداد‌ها۲۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۱۴
ارتباط با انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام