انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۸
ارتباط با انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۴۴۱۹۱۸۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی