انجمن علمی رباتیک دانشگاه فردوسی مشهد

انجمن علمی رباتیک دانشگاه فردوسی مشهد

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۲
ارتباط با انجمن علمی رباتیک دانشگاه فردوسی مشهد
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی