انجمن علمی روانشناسی دانشگاه اصفهان

انجمن علمی روانشناسی دانشگاه اصفهان

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۱
ارتباط با انجمن علمی روانشناسی دانشگاه اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۹۰۲۸۲۵۵۳۳۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی روانشناسی دانشگاه اصفهان

انجمن علمی روانشناسی دانشگاه اصفهان نهادی است که با هدف برآورده سازی نیاز های دانشجو و پرورش فکری وعلمی وی توسط خوده دانشجویان راه اندازی شده است.