انجمن علمی شناسا دانشگاه صنعتی شریف

انجمن علمی شناسا دانشگاه صنعتی شریف

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۲۹
ارتباط با انجمن علمی شناسا دانشگاه صنعتی شریف
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی شناسا دانشگاه صنعتی شریف

شناسا انجمنی علمی در دانشگاه صنعتی شریف است که بر روی مباحث علوم شناختی تمرکز دارد.