انجمن علمی صنایع

ارتباط با انجمن علمی صنایع
درباره انجمن علمی صنایع

انجمن مهندسي صنايع، هميشه در بين انجمن‌هاي فعال دانشگاه بوده است و در سال جاري نيز تلاش داريم تا با فعاليت شايسته، پاسخگوي بخشي از نياز دانشجويان محترم باشيم.