انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس_ گروه بهینه سازی سیستم ها

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس_ گروه بهینه سازی سیستم ها

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۶۹
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس_ گروه بهینه سازی سیستم ها
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۸۲۹۳۹۱۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس_ گروه بهینه سازی سیستم ها

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع و حسابداری دانشگاه تربیت مدرس