انجمن علمی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

انجمن علمی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

رویداد‌ها۲۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸۴۳
متاسفانه نتیجه‌ای براساس جستجوی شما یافت نشد
ارتباط با انجمن علمی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۲۹۰۶۶۶۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی