انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران (IDIUST)

انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران (IDIUST)

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۵
ارتباط با انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران (IDIUST)
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۷۳۷۴۶۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران (IDIUST)

Industrial design Iran university of science and technology